2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL AİLE BİRLİĞi GE

 

 

T.C.

ANTAKYA KAYMAKAMLIĞI

Özel Bek Anadolu Lisesi Müdürlüğü

                                            (Kurum Kodu:99991177)

                           

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL AİLE BİRLİĞİ GENEL KURUL TOPLANTISI DUYURU VE GÜNDEM

 

 

         Okulumuzun 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Aile Birliği Genel Kurul toplantısı  07.11.2021 Pazar Günü okulumuz konferans salonunda saat 10.00’da yapılacaktır.

          Genel kurulumuz, halen yürürlükte olan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği yönetmeliği   ( 9 Şubat 2012 tarih ve 28199 sayılı Resmi Gazete ) esasları çerçevesinde gerçekleşecektir.(Gündemde yönetmeliğin ilgili madde numaralarına referanslar yer almaktadır.)

          Gündem maddelerini görüşmek üzere belirtilen gün ve saatte okulumuza teşrifinizi ve , toplantıya iştirakinizi bekleriz. Saygılarımızla

   

 

                                                                                                 30.09.2021

 

                                                                                                                                                        Mutasım KUSEYRİ

                                                                                                                                                        Okul Müdürü

                                                                     

GÜNDEM MADDELERİ:

1-Açılış ve yoklama

2-Saygı duruşu ve istiklal marşı

3- Okul Müdürü Mutasım KUSEYRİ’ nin konuşması

4-Açık oylama ile veliler arasından divan başkanı ve 1 yazman seçilmesi

5-Yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporlarının görüşülmesi ve ibrası

6- Yönetim kurulu üyeliğine veliler arasından 5 asil ve 5 yedek üye seçimi(Açık Oylamayla) (Madde 12/ı)

7-Denetim kuruluna veliler arasından 1 asil ve 1 yedek üye seçimi(Açık Oylamayla) (Madde 11/b)

8. Tahmini bütçenin görüşülmesi

9- İhtiyaçların giderilmesinde yönetim kurulunu yetkilendirmek

10-Okulun eğitim-öğretim kalitesinin yükseltilmesine ilişkin önerilerin görüşülmesi

11-Dilek ve Temenniler

12-Kapanış